Ahad, 2 Oktober 2011

TIP-TIP PENTING PMR 2011

1. Ibu bapa mempunyai peranan penting dalam memupuk nilai moral remaja dan akhlak dalam kalangan remaja. Berikan pendapat anda.

- meluangkan masa
- memberi perhatian
- memberi didikan agama
- menjadi suri teladan

2.Penubuhan unit beruniform seperti Pengakap, Pergerakan Puteri Islam dan Kadet Remaja Sekolah banyak memberi manfaat kepada pelajar. Berikan pendapat anda tentang faedah-faedah yang diperoleh dengan menyertai pasukan unit beruniform ini

- membentuk keperibadian remaja
- mencungkil bakat kepimpinan
- memupuk perpaduan
- remaja yang seimbang

3.Langkah-langkah menggalakkan permainan tradisional di Malaysia
- Galakan daripada ibu bapa
- Aktiviti kokurikulum di sekolah
- Pertandingan permainan tradisional
- kempen

4.Punca-punca wujudnya masalah sosial dalam kalangan remaja.
- kurang perhatian ibu bapa
- kurang didikan agama
- pengaruh rakan sebaya
- pengaruh media massa

5.Rakan anda menghadapi masalah untuk mengikuti pelajaran di sekolah. Anda telah menasihatinya supaya mengikuti kelas tuisyen. Tuliskan surat anda kepada rakan anda itu selengkapnya.
- tip-tip peperiksaan
- latih tubi menyeluruh
- ulang kaji
- soalan sebenar

6.Kesan Obesiti
- aktiviti bersukan terhad
- perbelanjaan meningkat
- kurang produktif
- penyakit kronik

7.Sekolah anda akan menganjurkan kempen masyarakat penyayang. Sempena kempen tersebut anda sebagai wakil pelajar diminta untuk menyampaikan satu ceramah tentang cara-cara menghargai warga tua.Sediakan teks ceramah anda selengkapnya
- menghormati mereka
- memberi bantuan kewangan
- memberi sokongan moral
- menyediakan tempat tinggal

8.Cara-cara mengatasi keracunan makanan
- membawa bekalan makanan
- mengutamakan kebersihan
- pemantauan pihak berkuasa
- kempen

9.Pihak sekolah perlu mengambil berat tentang keselamatan pelajar. Jelaskan
ciri-ciri sekolah selamat.

- mempunyai pengawal keselamatan
- mempunyai papan tanda
- peralatan elekrik sentiasa dipantau
- mempunyai alat pemadam kebakaran

10.Kepentingan Sukan
- perpaduan
- menyihatkan tubuh badan
- mengharumkan nama negara
- membentuk disiplin diri

Tiada ulasan:

Catat Ulasan