Rabu, 19 Oktober 2011

KOMSAS [NOVEL] - SOALAN PERCUBAAN 2011

HARGA REMAJA DAN KEMBARA AMIRA

(a) Tema salah sebuah novel
(b) Perwatakan watak utama dalam dua novel

(a) Huraikan dua teknik plot yang digunakan oleh pengarang berdasarkan novel yang anda pelajari.
(b) Berdasarkan dua buah novel yang anda pelajari huraikan satu perwatakan watak utama yang boleh dijadikan teladan dalam kehidupan sehari-hari.

(a) Dua peristiwa yang menyayat hati dalam satu novel
(b) Latar masyarakat dalam dua novel

(a) Dua teknik penceritaan dalam satu novel
(b) Satu persoalan dalam setiap dua novel

(a) Huraikan dua persoalan dalam sebuah novel.
(b) Berdasarkan dua buah novel, jelaskan satu nilai murni yang terdapat dalam setiap novel.

(a) Huraikan dua konflik oleh watak utama dan bagaimana diselesaikan - dalam satu novel
(b) Perbandingan dua latar masyarakat dalam setiap novel.

(a) Dua persoalan dalam satu novel.
(b) Perbandingan dua novel - bandingkan satu perwatakan watak utama.

(a) Huraikan tema novel.
(b) Perbandingan - satu latar masyarakat dalam setiap novel.

(a) Nyatakan dan huraikan tema novel.
(b) Huraikan tiga peristiwa yang memperlihat-kan latar masyarakat yang prihatian terhadap masalah orang lain.

(a) Huraikan dua peristiwa yang menunjukkan nilai kasih sayang.
(b) Huraikan dua persoalan yang terdapat dalam dua novel.

(a) Peristiwa yang mempunyai nilai murni.
(b) Perbandingan - satu latar masyarakat dalam setiap novel.

(a) Nilai kasih sayang digunakan dalam novel. Berikan dua peristiwa.
(b) Peristiwa negatif membawa teladan dalam kehidupan kita. Berikan dua persitiwa tersebut berdasarkan dua novel yang telah anda kaji.

(a) Dua keistimewaan perwatakan watak utama.
(b) Perbandingan - Satu peristiwa yang memaparkan persoalan kasih sayang dalam setiap novel.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan